เว็บตรง มหาวิทยาลัยสามารถจัดการกับความท้าทายระดับโลกได้อีกมากมาย

เว็บตรง มหาวิทยาลัยสามารถจัดการกับความท้าทายระดับโลกได้อีกมากมาย

สถาบันอุดมศึกษามีหลายสิ่งที่ต้องพูด เว็บตรง และทำเกี่ยวกับความก้าวหน้าของมนุษยชาติไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)หลายคนมีส่วนร่วมในโครงการการศึกษาและกิจกรรมการวิจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อตัวของคนรุ่นใหม่ที่ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นและพร้อมที่จะดำเนินการ

คนอื่น ๆ มุ่งมั่นที่จะสร้างความรู้ที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่ภายใต้ SDGs และวาระ 2030 อย่างไรก็ตาม ต้องทำอีกมาก

มีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนอยู่แล้ว ในฐานะที่เป็นดาวเคราะห์

เรากำลังเข้าใกล้จุดเปลี่ยนในประเด็นต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และบริการระบบนิเวศ สิ่งนี้ทำให้ชีวิตมนุษย์และชีวิตของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนโลกใบนี้ตกอยู่ในอันตราย

ผลที่ตามมาจากความก้าวหน้าของโลกต่อสถานการณ์อันตรายนี้เกิดขึ้นแล้วในรูปของภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงกว่า ภัยแล้งที่กว้างขวางมากขึ้น และการขาดแคลนน้ำและการเพิ่มขึ้นของไวรัสที่เกิดจากการทำลายสิ่งแวดล้อม

หลังได้กระตุ้นการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ซึ่งทำให้มนุษย์ต้องทนทุกข์ทรมานทั่วโลก เราได้รับการเตือนว่าการแพร่ระบาดครั้งใหม่กำลังจะมาถึง

โลกยังมุ่งสู่การเติบโตของความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายรายได้และทรัพยากรระหว่างประเทศและภายในประเทศ ความยากจนเป็นผลมาจากความไม่เท่าเทียมกัน ความยากจนขั้นรุนแรงส่งผลกระทบต่อผู้คนเกือบ 700 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามหรือเคารพสิทธิมนุษยชนได้

สันติภาพยังเป็นเดิมพัน มีความขัดแย้งที่รุนแรงมากมายทั่วโลกอันเนื่องมาจากข้อพิพาทเกี่ยวกับดินแดน สงครามกลางเมือง ความไม่มั่นคงทางการเมือง การก่อการร้าย การผลิตยาเสพติด และการค้ามนุษย์ ท่ามกลางสาเหตุอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ทำให้ชีวิตตกอยู่ในความเสี่ยง ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานและการพลัดถิ่นของมนุษย์ และส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้คนในการเข้าถึงความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์

บทบาทของมหาวิทยาลัย

สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาเร่งด่วนที่สุดสามประเด็นที่โลกกำลังเผชิญ SDGs กล่าวถึงพวกเขา

สถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่ทุกแห่งในโลกมีอิสระในการคิดและการวิจัยและได้รับความไว้วางใจจากสังคม ดังนั้นพวกเขาจึงถูกเรียกให้ตอบสนองอย่างเร่งด่วนโดยให้การศึกษาแก่คนรุ่นต่อไปให้มีจิตสำนึกและเตรียมพร้อมอย่างเพียงพอในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการหาวิธีเอาชนะพวกเขา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยต่างๆ จะสร้างความรู้ผ่านการวิจัยที่นำไปสู่ความเข้าใจในปัญหาในความซับซ้อนทั้งหมด ทำให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่สำหรับการเติบโตและการพัฒนาของมนุษย์ และการออกแบบทั้งทางการเมืองและเทคโนโลยีให้ก้าวหน้า

ความรับผิดชอบของการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะก้าวไปสู่การยอมรับความรับผิดชอบนั้นอย่างเต็มที่และทำให้เกิดความก้าวหน้าทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จำเป็น มีอุปสรรคที่ต้องเอาชนะและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและวัฒนธรรมที่จะต้องเกิดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา

ตลอดปี 2564 ผู้เชี่ยวชาญ 14 คนจากทั่วโลกได้ประชุมกันในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอิสระระดับโลกซึ่งจัดทำรายงาน การดำเนินการที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ ปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อความยั่งยืนระดับโลก สิ่งนี้ถูกนำเสนอและอภิปรายในการประชุมอุดมศึกษาโลกในเดือนพฤษภาคม

เอกสารวิเคราะห์ปัญหาเหล่านี้ในเชิงลึกและระบุอุปสรรคที่มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องเอาชนะเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีความรับผิดชอบและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการมีบทบาทในการเผชิญกับปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สามด้านหลักของการเปลี่ยนแปลงถูกมองว่าจำเป็น

พื้นที่แรกกล่าวถึงปัญหาความซับซ้อนของปัญหาและข้อจำกัดของวิธีการทางวินัยแบบดั้งเดิมเมื่อต้องทำความเข้าใจ

มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนไปสู่โปรแกรมสหวิทยาการและโครงการวิจัยเพื่อให้สามารถเข้าใจปัญหาที่มีอยู่ในความซับซ้อนทั้งหมดของพวกเขา ให้ความรู้แก่นักเรียนด้วยมุมมองแบบองค์รวมมากขึ้นของโลกและร่วมผลิตความรู้ระหว่างสาขาวิชาและไม่ -นักวิชาการ โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้

ความยั่งยืนควรศึกษาและอภิปรายในหลักสูตรวิชาการทั้งหมด เนื่องจากชีวิตเป็นเดิมพัน แนวทางสิทธิมนุษยชนควรฝังอยู่ในหลักสูตรของโปรแกรมการศึกษาทั้งหมด และมนุษยศาสตร์ควรมีอยู่ในความพยายามแบบสหวิทยาการทั้งหมด

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง